Flowebsite 0002 Pic Project 20210704 Flow Press C Pool Is Cool 006
Flowebsite 0002 Pic Project 20210704 Flow Press C Pool Is Cool 006
Flowebsite 0002 Pic Project 20210704 Flow Press C Pool Is Cool 006

Regels

Reserveren

FLOW op een rij

Regels

Volledig intern reglement van FLOW

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle ruimtes en gebouwen van FLOW. De toekomst van FLOW en van het openluchtzwemmen in Brussel hangt af van uw gedrag. Gelieve het reglement te respecteren, dank u!

Personeel

 • De medewerkers van FLOW (coördinatoren, badmeesters, badmeesters en andere teamleden) zien toe op de naleving van dit reglement. Mannen en vrouwen werken gelijkwaardig in ons team, hun instructies moeten worden opgevolgd.

Toegang

 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een ouder of voogd. Ouders of verantwoordelijke voogden van kinderen hebben de plicht om voortdurend en nauwlettend toezicht te houden op de kinderen tijdens het gehele complex.
 • Om in geval van twijfel uw leeftijd te kunnen controleren, verzoeken wij u uw identiteitsbewijs mee te nemen.

De toegang tot het zwembad en de sauna is verboden voor

 • Dronken personen en personen onder invloed van drugs;
 • Personen en/of groepen die de orde verstoren of een gevaar vormen voor de veiligheid;
 • Personen die weigeren dit huishoudelijk reglement en/of de aanwijzingen van de badmeesters te respecteren;
 • Personen die onmiskenbaar geen gebruik hebben gemaakt van de sanitaire voorzieningen, in het bijzonder de verplichte douche voor het baden;
 • Personen die lijden aan of verdacht worden van besmettelijke ziekten;
 • Personen met open wonden en personen met huidproblemen zonder medisch attest.

Toegang

 • Om toegang te krijgen tot de zwemzone, moet u een geldig ticket tonen dat wordt ingewisseld voor een toegangspas. De pas geeft u toegang tot de zwemzone of sauna voor één bepaalde tijd.
 • Het valideren van de tickets en het inwisselen voor een toegangspaspas moet ten laatste 20 minuten voor het begin van een tijdsblok gebeuren. Zorg dat u op tijd bent.
 • Tickets kunnen worden verkregen via online reservering op de boeking pagina of reservering bij FLOW.
 • Tickets worden niet terugbetaald en kunnen niet worden geretourneerd of gewijzigd. Terugbetaling alleen in geval van annulering onzerzijds (bijv. door onvoorziene omstandigheden).
 • Uw ticket is geldig voor een eenmalige toegang tot de zwemzone of sauna voor het gekozen tijdslot.
 • Uw ticket en toegangspas zijn strikt persoonlijk. Het mag niet worden doorgegeven aan een andere persoon.
 • U bent verantwoordelijk voor het verlies van uw ticket en toegangspas.
 • Toegangskaarten moeten worden getoond en overhandigd aan de medewerker bij de toegangspoort van de zwemzone om toegang te krijgen.
 • Service- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers en zwemmers.

Openingstijden en openingstijden

 • De openingstijden van FLOW en de tijdstippen waarop gezwommen kan worden staan aangegeven bij de ingang en op de boeking pagina https://pretix.eu/flow/flowsummer2024/
 • In geval van extreme overbezetting, ongevallen, onweer, overmacht, ... kunnen de openingsuren ingekort worden en kan FLOW gesloten worden.
 • Het zwemmen wordt georganiseerd in tijdsblokken van een bepaalde duur. De duur kan worden gewijzigd.
 • Op het einde van een tijdslot moeten alle zwemmers de zwemzone en/of sauna verlaten.

Kleedcabines

 • De kleedhokjes zijn uitsluitend voor omkleed doeleinden, andere activiteiten zijn niet toegestaan. U blijft niet langer in de kleedkamer dan nodig is.
 • Alleen de gezins- of groepskabine is toegankelijk voor meerdere personen.
 • Gelieve de kleedhokjes netjes achter te laten voor de mensen die na u komen.

Lockers

 • In de lockers kunt u kleine persoonlijke bezittingen opbergen.
 • Om de kluisjes te gebruiken heeft u een hangslot nodig. U kunt uw eigen hangslot meenemen of er een kopen bij de ingang.
 • Het aantal kluisjes is beperkt. Bewaar je spullen niet langer dan nodig, zodat andere mensen ze ook kunnen gebruiken.
 • Zorg ervoor dat je de kluisjes uiterlijk voor sluitingstijd van FLOW leeg hebt. Alle lockers worden 's avonds door de organisatie geopend en gecontroleerd.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lockers in geval van diefstal of beschadiging.
 • Er zijn grotere lockers beschikbaar voor saunagebruikers. Een hangslot wordt door FLOW verstrekt.

Zwemkleding

 • In de zwemzone is alleen specifieke schone zwemkleding toegestaan (zwembroeken en shorts, badpakken, bikini's en badpakken met volledige bedekking). Straatkleding en ondergoed zijn niet toegestaan.
 • Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 • Bescherm uzelf en degenen voor wie u verantwoordelijk bent tegen de zon op de vlonders en rond het zwembad.

Algemeen gedrag in FLOW

 • Maak geen afval, laat uw afval achter in de vuilnisbakken.
 • Niet iedereen deelt uw smaak in muziek. Gebruik geen Bluetooth speakers of andere versterkers.
 • Verboden te roken op het gehele terrein van FLOW!
 • Geen alcohol, geen glas in de zwemzone van FLOW.
 • Geen dieren in FLOW (met uitzondering van hulphonden).

Gedrag in de zwemzone rond het zwembad

 • De aanwijzingen van de badmeesters en badmeesters moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 • U dient met beide voeten door het voetenbad te gaan wanneer u de zwemzone betreedt. Dit geldt ook voor saunagebruikers.
 • Berg uw spullen op in de garderobe aan de ingang van de zwemzone. Geen andere voorwerpen dan handdoeken zijn toegestaan op het dek rond het zwembad.
 • Verboden straatschoenen in de zwemzone. Laat ze bij uw spullen in de garderobe.
 • Douchen is voor iedereen verplicht vóór het zwemmen.
 • Shampoo en zeep zijn alleen toegestaan in de douches.
 • Niet toegestaan zijn gevaarlijke spelletjes zoals: op elkaars schouders gaan zitten of staan, elkaar in het water duwen, of elkaar onder water vasthouden. Het is verboden om vanaf de zijkanten in het zwembad te duiken.
 • Het gebruik van (opblaasbare) ballen en speeltoestellen is alleen toegestaan na goedkeuring door de verantwoordelijke badmeester.
 • Er moet speciale aandacht worden besteed aan kinderen en bejaarden.
 • Kinderen die niet kunnen zwemmen, moeten in het zwembad te allen tijde drijfmiddelen dragen. De begeleiders moeten zwemmers zijn en te allen tijde toezicht houden op de kinderen.
 • In het belang van de eigen veiligheid worden personen met gezondheidsproblemen (hartpatiënten, diabetes, epilepsie, ...) verzocht de verantwoordelijke badmeester(s) te verwittigen alvorens het water in te gaan.
 • Specifieke duikoefeningen (apneu, dieptetraining, ...) zijn niet toegestaan tijdens het recreatief zwemmen. Duikoefeningen zijn enkel toegelaten in clubverband en dit volgens de wettelijke voorschriften.
 • Het is niet toegelaten te eten in de zwemzone, noch in en rond de kleedkamers. Kauwgom is niet toegelaten in de zwemzone.
 • Een herbruikbare waterfles gevuld met water is toegestaan in het zwembad. Deze drinkbus mag geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers. Baby's mogen melk drinken uit een gesloten zuigfles (geen fruit- of groentepap) en mogen borstvoeding krijgen.

Gedrag in de sauna

 • Houd de saunadeur gesloten!
 • Raak nooit de kachel of de stenen aan, ze zijn erg heet! 
 • Volg de instructies van het FLOW personeel op. Als u vragen hebt, stel ze dan aan het personeel.
 • Ga in de sauna op een handdoek zitten. Draag gepaste zwemkleding.
 • Drank en eten zijn niet toegestaan in de sauna.
 • Wij adviseren u om geen (metalen) sieraden, horloges of brillen in de sauna te dragen. U kunt ze achterlaten in een bakje buiten de deur of laag boven de grond naast de deur in de sauna. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de voorwerpen die in de bakjes liggen.
 • U kunt uw spullen in een van de grotere kluisjes achterlaten. U ontvangt een hangslot en sleutel wanneer u incheckt voor uw saunasessie.
 • Let erop dat de vloeren glad kunnen zijn als ze nat zijn.
 • Gebruik alleen water op de ovens, geen andere vloeistoffen. Vraag het altijd aan uw mede-saunagebruikers voordat u stoom maakt of geuren aan het water toevoegt.
 • Toon consideratie. Vergeet niet dat sommigen een rustige sauna-ervaring op prijs stellen.
 • Als u zich ongemakkelijk, duizelig of slaperig voelt - verlaat de sauna dan onmiddellijk! Vraag ons personeel om hulp als u zich onwel blijft voelen.
 • Roken is nergens toegestaan op het terrein van FLOW.

Groepsactiviteiten

 • Elke georganiseerde groep moet begeleid worden door een verantwoordelijke (18+) die de groepsleden informeert over dit reglement. Er moet minstens één begeleider per 8 zwemmers (0-16 jaar) aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd, gezondheidstoestand, of andere bijzonderheden van de zwemmers moeten er meer begeleiders aanwezig zijn. De verantwoordelijken houden vanaf de kant toezicht en zien erop toe dat zijn of haar groep zich zorgvuldig aan de regels en veiligheidsvoorschriften houdt.
 • Dit huishoudelijk reglement is ook van toepassing tijdens school-, club- of groepszwemmen.
 • Aanvullende specifieke afspraken zijn van toepassing.

Evenementen en activiteiten die geen verband houden met zwemmen

 • De basisvoorwaarden van het huishoudelijk reglement zijn van toepassing op alle activiteiten in FLOW. Voor specifieke evenementen kunnen echter speciale voorwaarden worden toegevoegd of kunnen algemene voorwaarden worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen worden meegedeeld bij de ingang.

Respect

 • Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd in welke vorm dan ook, hetzij door staren, gebaren, uitdrukkingen of aanrakingen. Iedereen dient gerespecteerd te worden, ongeacht geslacht en zwemkleding.
 • Geen camera's of recorders in de zwemzone of sauna.
 • Respecteer de individuele privacy bij het fotograferen of filmen buiten de zwemzone of sauna.

Het volgende is niet toegestaan

(Deze lijst is niet uitputtend. In geval van onduidelijkheid zal de directie oordelen of het al dan niet toegelaten is).

 • Het lastig vallen of opzettelijk hinderen van andere personen.
 • Rennen rond het zwembad of in de kleedkamers. Het is typisch voor een zwembad dat de vloer nat en glibberig kan zijn.
 • Onfatsoenlijk of onbeschoft gedrag.
 • Het beschadigen van het zwembad, kleedkamers en/of sanitaire voorzieningen, onder meer door schrijven of bevuilen.
 • Het klimmen of springen over balustrades of het niet respecteren van toegangsbeperkingen.
 • Het aanraken of verplaatsen van reddingsmiddelen zonder noodzaak.
 • Het meebrengen van elektrische apparatuur (waaronder geluidsapparatuur en foto-/opnamemateriaal) en het maken van opnamen, tenzij met toestemming van een FLOW-coördinator.
 • Het meebrengen van scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het zwembad.
 • Spugen in en rond het zwembad.
 • Roken in en rond het zwembad, kleedkamers, gangen, etc.
 • Het plaatsen van publicaties in FLOW zonder toestemming van een coördinator.
 • Aanwijzingen van het personeel te negeren.

Waardevolle tips

 • Laat geld, sieraden en waardevolle spullen thuis. Als dit niet mogelijk is, berg ze dan veilig op in de kluisjes.
 • Ons zwembadpersoneel staat tot uw beschikking voor al uw vragen en suggesties.
 • Mocht u een vreemde of vervelende situatie ondervinden, dan is het personeel van FLOW altijd bereid om deze uit te leggen of op te lossen.
 • Indien u een exemplaar van dit reglement wenst te ontvangen, kunt u dit altijd bij de receptie vragen.

Aansprakelijkheid

 • Noch de directie van FLOW, noch de badmeesters zijn aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van eigendommen in FLOW (in het water of de sauna, in de kleedkamers, de lockers of in de omgeving).
 • De aanwezigheid van badmeesters ontslaat de zwemmers en hun begeleiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Iedereen die schade veroorzaakt, zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld en gevraagd worden hiervoor te betalen.
 • Gelieve gevonden voorwerpen achter te laten bij de receptie of bij een van de badmeesters.

Opmerkingen en/of suggesties

 • Als u, ondanks onze inspanningen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, een suggestie of opmerking heeft, neem dan contact op met de receptie of de coördinator. Wij zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan uw opmerking.

Sancties

 • Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement zal u gevraagd worden FLOW te verlaten.
 • Bij herhaaldelijke problemen kan u in de toekomst de toegang tot FLOW worden ontzegd.
 • Elk gevaarlijk gedrag dat anderen in gevaar brengt, kan gerechtelijk worden vervolgd.
 • Alle interacties en gedragingen van het publiek die de reddingswerkers verhinderen te reageren op een persoon in moeilijkheden zullen worden vervolgd als roekeloos in gevaar brengen en belemmering van een FLOW-teamlid.


Reserveren